Hus og hjem

Miljøvennlig vedfyring

Fyrer du rett er vedfyring stort sett mer miljøvennlig enn å varme opp med strøm. Foto: Nini Hæggernes

Riktig vedfyring gir mindre luftforurensning og mer varme ut av veden. Fyrer du rett er det derfor stort sett mer miljøvennlig å varme opp med ved enn med strøm.

Vedfyring er en fornybar energikilde som gir mindre CO2-utslipp enn ved elektrisk fyring, men det bidrar til luftforurensning og omtrent halvparten av svevestøvutslippene i Norge, spesielt i større byer og tettsteder. Så bor du i områder med høy luftforurensning kan andre oppvarmingsmetoder som varmepumpe være bedre å bruke. Men med riktig fyring og rett utstyr kan du redusere utslipp av svevestøv fra vedfyring betraktelig og dermed samlet sett få en mer miljøvennlig oppvarming.

Bytt til rentbrennende ovn

Gamle vedovner slipper ut mer partikler og er mindre energieffektiv enn nye rentbrennende vedovner. Rentbrennende ovner brenner opp mer partikler og utnytter omtrent 80 prosent av varmeenergien i veden mot 50 prosent i eldre ovner. Se etter Svamerket produkter for de mest miljøvennlige ovnene.

Opptenning fra toppen

Opptenning fra bunnen i stedet fra toppen øker utslippene fra 2 til 6 ganger og ulmebrenning som oppstår i bunnen dobler utslippene ifølge Sintef. Tenn opp fra toppen av bålet og bruk småved fremfor mye papir.

Bruk kun rent tre

Unngå malt og impregnert trevirke som kan avgi skadelige gasser. Unngå også for mye papir, avfall og plastbelagt papp.

Bruk tørr ved

Våt ved kan gi 10-30 ganger mer utslipp av svevestøv samtidig som det brukes mer varmenergi for å drive ut fuktighet fra veden. Hogger du selv børe veden tørke i minst et år. Tørr ved veier lite.

Ha god trekk

God lufttilførsel gir renere forbrenning (mindre utslipp) og bedre utnyttelse av veden. Dårlig lufttilførsel fører til ufullstendig forbrenning som gir mer forurensning, dårlig utnyttelse av energien i veden, nedsoting av pipen og fare for pipebrann. Regulér varmen med hvor mye ved du legger i ovnen, ikke ved å regulere spjeldet.

Unngå sprengfyring

Du får utnyttet veden best når du fyrer med middels belasting. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tida. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. Det er ekstra viktig at bålet økes gradvis de gangene både ovnen og pipen er kald.

Søk om tilskudd

Enova gir støtte til fjerning av oljekaminer og tank mens noen kommuner gir støtte til kjøp av rentbrennende ovner.

Vedsorter med mest energi

I følge Norsk ved gir kristtorn, barlind, bøk og ask mest varme pr. volum. Dette blir dermed det mest energivennlige å fyre med, da det krever færre trær, mindre vedbruk og mindre transport. Men de fire tresortene finnes også i mindre grad i Norge og må ikke hogges for vedbrenning. Midt på treet ligger eik, lønn, bjørk og så furu, mens osp, gran og gråor er minst energivennlig, da de brenner opp raskere. Gran, furu og bjørk er derimot de tresortene det finnes mest av i Norge og dermed de som er mest tilgjengelig som ved. Det anbefales også å bruke såkalte pøbeltrær som sitkagran til vedbrenning, da dette er trær som ikke opprinnelig hører hjemme i Norge.

Del gjerne innlegget med flere... Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Legg igjen en kommentar til Anonym Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *